Anna Sharma Movies

Gangster Blues

2.59K Views0 Comments

Title  Gangster Blues Casts  Anna Sharma, Aashhirman Deshraj Joshi, Gaurav Pahari, Prashant Tamrakar, Samyam Puri Genre  Crime, Love Release date  - Director  Hemraj BC Run time  -...

Jerry (2014)

1.42K Views0 Comments

Title  Jerry Casts  Anmol KC and Anna Sharma Genre  Love story Release date  Kartik 28, 2071 (November 14, 2014) Director  Hemraj B.C. Run time  1 hour 56 minutes Full movie ...